Yerli Malı Belgesi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35),13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesine istinaden çıkarılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları”  ise 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yerli Malı Belgesi almak isteyen firmalar aşağıda sayılan belgelerden  4, 5 ve 6 ncı  maddelerdeki belgeleri indirip Uygulama Esasları dikkate alınarak doldurulduktan sonra üyesi oldukları oda veya borsaya başvurmalıdır.

Bu uygulamayı  Oda ve Borsalarımız http://ymb.tobb.org.tr  üzerinden ulaşabilirler. “Yerli Malı Belgesi” Birliğimizce hazırlanan web uygulaması üzerinden doldurulup Birlikçe yapılacak kontrolden sonra Oda/Borsalar tarafından isteklilere verilir. Söz konusu kontroller için yerli katkı oranı cetveli ile sanayi sicil belgesi mutlaka sisteme yüklenilmesi gerekir.

1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi, sanayi işleri ve sanayici tanımı kapsamına alınmıştır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2/11/2017 tarihli yazısına istinaden “Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları” yürürlükten kaldırılmış olup yazılım üreten işletmeler SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği 4. maddesinin 1. fıkrasına göre yerli malı belgesi alabileceklerdir.

TOBB Yerli Malı Belgesi Ücretlerinin Yatırılacağı Banka Hesapları
NOT: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ücreti aşağıdaki TOBB’un kapasite raporu hesaplarının bulunduğu bankalara yatırılacaktır.

TOBB Yerli Malı Belgesi Ücretlerinin Yatırılacağı Banka Hesapları

NOT: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ücreti aşağıdaki TOBB’un kapasite raporu hesaplarının bulunduğu bankalara yatırılacaktır.

TOBB Yerli Malı Belgesi Ücretlerinin Yatırılacağı Banka Hesapları
NOT: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ücreti aşağıdaki TOBB’un kapasite raporu hesaplarının bulunduğu bankalara yatırılacaktır.
TOBB YERLİ MALI BELGESİ ÜCRETİNİN YATIRILACAĞ BANKA HESAPLARI
PARA CİNSİ HESAP ADI ŞUBE KODU HESAP NO IBAN NO BANKA ŞUBESİ
TL TOBB-Kapasite Bedelleri 4201 785529 TR100006400000142010785529 T.İŞ BANKASI AKAY
TL TOBB-Kapasite Bedelleri 153 69072 TR350004600153888000069072 AKBANK BAKANLIKLAR
TL TOBB-Kapasite Bedelleri 760 5994350-5032 TR020001000760059943505032 ZİRAAT BANKASI AKAY
TL TOBB-Kapasite Bedelleri 184 2068017 TR210001500158007293586413 VAKIFLAR BANKASI MERKEZ
TL TOBB-Kapasite Bedelleri 1311 16000038 TR140001200131100016000038 HALKBANK ÇUKURAMBAR TİCARİ
  • 2022 Yılı TOBB Onay Ücreti 165.- TL Banka Hesap Numarasına yatırılması gerekmektedir. Açıklamaya Firma Adı Yerli Malı Belgesi Onay Ücreti yazdırılması gerekmektedir.

1) Yerli Malı Tebliği

2) TOBB Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları

3) Yerli Malı Belgesi Hakkında Sık Sorulan Sorular

4) Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi

5) Yerli Malı Belgesi İçin Taahhütname

6) Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

7) Yerli Malı Belgesi Formu

8) KİK Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi

9) Eurostat  teknoloji sınıflamaları listesi

10) CPV-CPA Dönüşüm Listesi