Yerli Malı Belgesi

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35),13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesine istinaden çıkarılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları”  ise 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yerli Malı Belgesi almak isteyen firmalar aşağıda sayılan belgelerden  4, 5 ve 6 ncı  maddelerdeki belgeleri indirip Uygulama Esasları dikkate alınarak doldurulduktan sonra üyesi oldukları oda veya borsaya başvurmalıdır.

Bu uygulamayı  Oda ve Borsalarımız http://ymb.tobb.org.tr  üzerinden ulaşabilirler. “Yerli Malı Belgesi” Birliğimizce hazırlanan web uygulaması üzerinden doldurulup Birlikçe yapılacak kontrolden sonra Oda/Borsalar tarafından isteklilere verilir. Söz konusu kontroller için yerli katkı oranı cetveli ile sanayi sicil belgesi mutlaka sisteme yüklenilmesi gerekir.

1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi, sanayi işleri ve sanayici tanımı kapsamına alınmıştır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2/11/2017 tarihli yazısına istinaden “Yazılım İçin Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları” yürürlükten kaldırılmış olup yazılım üreten işletmeler SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği 4. maddesinin 1. fıkrasına göre yerli malı belgesi alabileceklerdir.


  • TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
    Akbank Bakanlıklar Şubesi
    IBAN NO: TR35 0004 6001 5388 8000 0690 72
    2022 Yılı TOBB Onay Ücreti 165.- TL Banka Hesap Numarasına yatırılması gerekmektedir. Açıklamaya Firma Adı Yerli Malı Belgesi Onay Ücreti yazdırılması gerekmektedir.

1) Yerli Malı Tebliği

2) TOBB Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları

3) Yerli Malı Belgesi Hakkında Sık Sorulan Sorular

4) Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi

5) Yerli Malı Belgesi İçin Taahhütname

6) Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli

7) Yerli Malı Belgesi Formu

8) KİK Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi

9) Eurostat  teknoloji sınıflamaları listesi

10) CPV-CPA Dönüşüm Listesi