SANAYİ SİCİL BELGESİ YILLIK İŞLETME CETVELİ

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’’ Sanayi işletmelerinin faaliyete başladıktan sonra en geç iki ay içerisinde Sanayi Siciline kaydolmaları zorunludur’’hükmüne amirdir. Ancak 2014 yılı Sonuna kadar Sanayi Siciline kayıt olan işletmelere idari yaptırım uygulanmaması geçici madde ile hüküm altına alınmıştır.

Bu nedenle Sanayi Sicil Belgesi almış, odamıza kayıtlı üye işletmelerin 2013 yılı Yıllık işletme cetvellerini Ocak – Şubat – Mart– Nisan 2014 aylarında günü mesai bitimine kadar,Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne sunmaları ya da Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının http://sanayisicil.sanayi.gov.trinternet adresinden veya sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden verebilirler.

Ayrıca Sanayi Sicil Belgesi almış işletmeler, adres, unvan, üretim v.b gibi durumlarındaki değişiklikleri bir ay içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.

Yukarıdaki maddelerle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde kanunen idari para cezası uygulanması öngörülmektedir.

Bu nedenle Sanayi Sicil Belgesi sahibi üyelerimize duyurulur!