ÖNEMLİ UYARI

Değerli Üyemiz; 19.10.2019 Tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile üyelerimizi yakından ilgilendiren değişiklikler yapılmıştır. Tebliğe göre e- uygulamalara (e-defter, e- fatura, e-arşiv fatura, e-serbest meslek makbuzu, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu e-bilet v.b.) geçiş süreleri ve kapsama girecek mükellef türlerinde önemli değişikler yapılmıştır.

Önemli Değişikliklerin Kısa Özeti Şöyledir:
“2018 ve 2019 dönemi içerisinde Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler
01.07.2020 tarihinde e-Fatura kullanmak zorundadır.
Komisyoncu veya Tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlar ise 01.01.2020 tarihinde e-Fatura sistemine geçmek zorundadırlar.
E-Fatura uygulamasına geçenler aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorundadırlar. Ancak e-Fatura uygulamasına yıl içerisinde geçen mükellefler izleyen yılın başında e-Defter uygulamasına geçeceklerdir.
E-Fatura uygulamasına dahil olanlar 01.01.2020 tarihinde e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorundadırlar.
E-Fatura, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan, ancak vergi mükelleflerine vergiler dahil bir gün içerisinde 5.000 TL ve üzerinde, vergi mükellefi olmayanlara vergiler dahil bir gün içerisinde 30.000 TL ve üzerinde fatura düzenleyen tüm vergi mükellefleri bu faturaları GİB portalı üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlemek zorundadırlar.
25 milyon TL ve üzerinde Brüt Satış Hasılatı elde eden e-Fatura mükellefleri ile Şeker İmalatçıları 01.07.2020, Komisyoncu veya Tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlar ise 01.01.2020 tarihinden itibaren e-İrsaliye düzenlemek zorundadırlar
Bu tebliğ ile vergi mükelleflerinin belge düzeni ve iç işleyişlerinde önemli değişimlerin yaşanmasına ve muhasebe sürecinin elektronik sürece taşınarak daha etkin kullanılmasına yol açacaktır.
Vergi mükelleflerinin yeni duruma uyum sağlayamaması halinde tebliğde belirtilen vergi cezalarına muhatap olacakları tabiidir.
Üyelerimizin yapılan değişikliklere uyum sağlayabilmeleri için ( personel istihdamı, mali mühür alınması, yazılım ve donanım temini gibi) hazırlıkları acilen yapması gerekmektedir.
Bu kapsamda geçiş sürelerini de dikkate alarak, mağdur olmaması için Mali Müşavirinizle görüşülmesi gerekmektedir.
Saygılarımızla