Oda Kayıt İşlemleri

ODA KAYIT EVRAKLARI

Kırıkhan ilçesi sınırları içerisinde 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 9.maddesine göre odalara kayıt zorunluluğu bulunan, ticaret siciline kayıtlı tacir ve sanayiciler ile bunların şube ve fabrikaları işe başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde Odaya kayıt yaptırmak zorundadır.

Ticaret Siciline tescil edilen şirketlerin ve şahıs işletmelerinin Odaya kaydı için ilgili bağlantıları inceleyiniz.


YENİ KURULUŞ:

· 1 adet “Oda Kayıt Beyannamesi” tıklayınız. (Faaliyet –NACE kodu doldurulmuş olacak ve şirket yetkilisi tarafından üç defa imzalanacak)
· 1 adet “Noter Onaylı” Ana Sözleşme Örneği (fotokopi kabul edilmemektedir)
· 1 adet “Noter Onaylı” İmza Beyannamesi
· Yetkili veya yetkililerin 1’er fotoğrafı

  • ÖNEMLİ NOT! Odaya Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için Ticaret Sicili Müdürlüğünden Tasdikname alındıktan sonra yeni kurulan işletmenin yetkililerinin “noter onaylı imza sirküleri” çıkartılarak Oda Sicil Müdürlüğümüze 1 adet bırakılmalıdır. İmza Sirküleri bırakmayan firmalar kuruluş işlemleri tamamlanmamış olacağından Müdürlüğümüzden evrak alamayacaklardır.

MERKEZ NAKLİ:

· 1 adet “Oda Kayıt Beyannamesi” tıklayınız. (Faaliyet –NACE kodu doldurulmuş olacak ve şirket yetkilisi tarafından üç defa imzalanacak)
· 1 adet “Noter Onaylı” Merkez Nakli Kararı (fotokopi kabul edilmemektedir)
· 1 adet “Noter Onaylı” İmza Sirküleri, yetkili yeni atandı ise İmza Beyannamesi
· Yetkili veya yetkililerin 1’er fotoğrafı
· 1 adet Kuruluş Gazetesi fotokopisi
· 1 adet Vergi Levhası fotokopisi

  • ÖNEMLİ NOT! Odaya Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için Ticaret Sicili Müdürlüğünden Tasdikname alındıktan sonra yeni kurulan işletmenin yetkililerinin “noter onaylı imza sirküleri” çıkartılarak Oda Sicil Müdürlüğümüze 1 adet bırakılmalıdır. İmza Sirküleri bırakmayan firmalar kuruluş işlemleri tamamlanmamış olacağından Müdürlüğümüzden evrak alamayacaklardır.

ŞUBE AÇILIŞI:

· 1 adet “Oda Kayıt Beyannamesi” tıklayınız. (Faaliyet –NACE kodu doldurulmuş olacak ve şirket yetkilisi tarafından üç defa imzalanacak)
· 1 adet “Noter Onaylı” Şube Açılış Kararı (fotokopi kabul edilmemektedir)
· 1 adet “Noter Onaylı” Şube Yetkilisinin İmza Beyannamesi
· Yetkili veya yetkililerin 1’er fotoğrafı
· 1 adet Kuruluş Gazetesi fotokopisi
· 1 adet Vergi Levhası fotokopisi

  • ÖNEMLİ NOT! Odaya Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için Ticaret Sicili Müdürlüğünden Tasdikname alındıktan sonra yeni kurulan işletmenin yetkililerinin “noter onaylı imza sirküleri” çıkartılarak Oda Sicil Müdürlüğümüze 1 adet bırakılmalıdır. İmza Sirküleri bırakmayan firmalar kuruluş işlemleri tamamlanmamış olacağından Müdürlüğümüzden evrak alamayacaklardır.

ŞAHIS KAYDI:

· 1 adet “Hakiki Şahıslara Ait Oda Kayıt Beyannamesi” tıklayınız. (Faaliyet –NACE kodu doldurulmuş olacak ve şirket yetkilisi tarafından üç defa imzalanacak)
· 1 adet “Noter Onaylı” Tescil Talepnamesi
· 1 adet Vergi Levhası fotokopisi
· 1 adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi
· 2 adet fotoğraf

  • ÖNEMLİ NOT! Odaya Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için Ticaret Sicili Müdürlüğünden Tasdikname alındıktan sonra yeni kurulan işletmenin yetkililerinin “noter onaylı imza sirküleri” çıkartılarak Oda Sicil Müdürlüğümüze 1 adet bırakılmalıdır. İmza Sirküleri bırakmayan firmalar kuruluş işlemleri tamamlanmamış olacağından Müdürlüğümüzden evrak alamayacaklardır.

ŞAHIS ŞUBE KAYDI:

· 1 adet “Hakiki Şahıslara Ait Oda Kayıt Beyannamesi” tıklayınız. (Faaliyet -NACE kodu doldurulmuş olacak ve şirket yetkilisi tarafından üç defa imzalanacak)
· 1 adet “Noter Onaylı” Tescil Talepnamesi
· 1 adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi
·  2 adet fotoğraf
· 1 adet Kuruluş Gazetesi fotokopisi
· 1 adet Vergi Levhası fotokopisi

  • ÖNEMLİ NOT! Odaya Kayıt işlemlerinin tamamlanabilmesi için Ticaret Sicili Müdürlüğünden Tasdikname alındıktan sonra yeni kurulan işletmenin yetkililerinin “noter onaylı imza sirküleri” çıkartılarak Oda Sicil Müdürlüğümüze 1 adet bırakılmalıdır. İmza Sirküleri bırakmayan firmalar kuruluş işlemleri tamamlanmamış olacağından Müdürlüğümüzden evrak alamayacaklardır.

DİĞER TESCİL İŞLEMLERİ (Adres Değişikliği, Ortak Değişikliği, Yetkili Değişikliği, Ana Sözleşme Değişikliği …)

(1) Talep dilekçesi
(2) Tescil edilen hususların ilanının yayınlandığı ticaret sicil gazete aslı/onaylı örneği veya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilen ana sözleşme tadili, karar örneği vb. belge
(3) Temsilci değişikliği varsa Noter Tasdikli İmza Sirküsü
(4) Temsilci değişikliği varsa Nüfus Cüzdanı fotokopisi
(5) Temsilci değişikliği varsa yeni çekilmiş üç adet fotoğraf
(6) Temsilci değişikliği varsa ikametgâhını gösterir belge
ile Oda Sicil Müdürlüğü’ne başvurulur, yapılacak işlemler sonucunda kayıt ve Ticaret Sicil Gazetesi ilan ücretlerinin ödenmesi ve belgelerin bir kopyasının Oda Sicil Müdürlüğüne verilmesi gereklidir.

Ayrıca:

  • İştigal konusu değişikliği tescili yaptıracaksanız faaliyet kodu ve meslek grubunuzu kontrol ediniz,
  • Yetkili ve ortak değişikliği tescili varsa GSM, telefon, e-posta vb. bilgilerinizi kontrol ediniz,
  • Adres ve nevi değişikliğine ilişkin tesciliniz varsa vergi kaydına ilişkin bilgileri kontrol ediniz,
  • Tasfiye Giriş tescili işleminiz varsa üç ilan ve kapanış tescilini yaptırmayı unutmayınız,