Ekspertiz Raporu

İŞ YERLERİNE YÖNELİK ÜRETİM EKSPERTİZ RAPORU BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1-       Başvuru Dilekçesi

2-       İşletmenin bulunduğu yerin Tapu Fotokopisi veya işletmenin kurulduğu yer kiralık ise Noter Onaylı Kira Sözleşmesi.

3-       Makine Tesisat Listesi (Var ise motor güçleri yazılacak)

4-       SSK’lı işçilere ait SSK Bordro Fotokopisi

5-       Dilekçede İmzası Bulunan Yetkilinin İmza Sirküleri veya Vekaletname   Fotokopisi.

VARDİYA EKSPERTİZ RAPORU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR :

  • Vardiya Ekspertiz Raporu Başvuru Dilekçesi (Ek-2)
  • Dilekçede İmzası Bulunan Yetkilinin İmza Sirküleri veya Vekaletname Fotokopisi
  • Geçerli Kapasite Raporu Fotokopisi.
  • Yeminli Mali Müşavir Vardiya Raporunun Aslı.